Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on La Vie de Marrakech Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.05.2018. Viimeisin muutos 18.11.2019 (osoitteenmuutos).

1. Rekisterinpitäjä

La Vie de Marrakech Oy (Y-tunnus 2644404-8),

Kouvolankatu 1, 45100 Kouvola, SF-Finland

verkkosivut: www.marrakech.fi

puhelin: 040 1997800

sähköposti: amina@marrakech.fi


1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ari Vierula / La Vie de Marrakech Oy

puhelin +358 (0)40 1997800, sähköposti amina@marrakech.fi3. Rekisterin nimi

Yrityksen verkkopalvelun tuotemyyntirekisteri.


4.
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on suoritetun ostoksen kautta syntynyt asiallinen yhteys sekä Kirjanpitolain mukainen tilikauden tositteiden säilyttämisvelvoite. Rekisteriä käytetään myös tarvittaessa yhteydenottoihin asiakkaita kohtaan sekä mahdollisten myöhemmin ilmenevien tuotereklamaatioiden selvitykseen. Tietoja ei luovuteta millekään ulkopuoliselle taholle mainontakäyttöön eikä mihinkään muuhun käyttöön. Tietoja
ei käytetä myöskään automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallentuvia tietoja ovat ainoastaan henkilön nimi, yhteystiedot, verkkoyhteyden IP-osoite ja tilattujen tuotteiden nimikkeet. Maksutiedot ja pankkitiedot eivät
tallennu rekisteriimme. Kirjanpitolain 2. luvun 10§ mukaan yritysten on säilytettävä tilikauden osto- ja myyntitositteet 6 vuoden ajan tilikauden päättymisestä. Sekä paperitositteiden että digitaalisesti tallennettujen tositteiden hävitys tapahtuu kerran vuodessa lain vaatiman säilytysajan tultua täyteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallentuvat tiedot tulevat asiakkailta www-lomakkeilla lähetetyistä tilaustiedoista. Puhelin- ja sähköpostitietoja ei tallenneta niiden vaatimaa asiankäsittelyä pidemmäksi ajaksi. La Vie de Marrakech Oy ei kerää sivustoillaan evästeitä. Sivustopohjamme toimittaja on Fonecta, joka kerää evästeitä omiin tarkoituksiinsa. Fonectan evästekäytännön tiedot löytyvät heidän evästeilmoituksensa ponnahdusikkunan kautta, La Vie de Marrakech Oy ei vastaa Fonectan evästekäytännöstä..

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille EU:n tai ETA:n alueilla eikä myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") muilta osin kuin mitä Kirjanpitolaissa vaaditaan tositteiden säilyttämisen suhteen (katso kohta ” 5. Rekisterin tietosisältö ”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet
kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostits rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).